Hasta Öyküleri
 • Tedaviye Dirençli Depresyonu Olan Genç Kadın Hasta ile Görüşme Notları

 • Bipolar bozukluğu olan genç erkek hasta ile psikiyatristin görüşmesinden notlar 3

 • Tedaviye Dirençli Depresyonu olan ve TMS veya TMU tedavisi ile iyileşen hastanın öyküsü

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Alkol Kullanım Bozukluğu hastasının görüşmesinden notlar...

 • Şizoaffektif Bozukluk ve Disosiyatif Bozukluk belirtilerini birlikte gösteren taciz mağduru hasta

 • Bipolar bozukluğu olan genç kadın hasta ile görüşme notları: Merak ve fantastik düşünceler, inanç...*

 • Şizoaffektif Bozukluk Hastasıyla Görüşmeden Notlar

 • Kaygı Bozukluğu Olan Hastayla Yapılan Görüşme

 • Bipolar Bozukluğu Olan Genç Erkek Hasta ile Psikiyatristin Görüşmesinden Notlar 2

 • Temizlik Hastalığı Nedeniyle Hayatı Çok Güçleşen Hasta (Tedavi ile neler değişti?) 2

 • Temizlik Hastalığı Nedeniyle Hayatı Çok Güçleşen Hastanın Öyküsü 1

 • Esrar, Eroin ve Bonzai Kullanan Bir Hasta Hakkında Annesinin Notları

 • Bipolar Bozukluğu Olan Genç Erkek Hasta ile Psikiyatristin Görüşmesinden Notlar 1

 • Bipolar Bozukluk Hastasının Sorularına Psikiyatristin Cevapları

 • Bipolarda Hamilelik ve Artmış Cinsel Dürtü

 • OKB Hastasının Görüşmesinden Notlar

Çok Okunan Hasta Öyküleri
 • Bipolar Bozukluk Hastasının Sorularına Psikiyatristin Cevapları

 • Temizlik Hastalığı Nedeniyle Hayatı Çok Güçleşen Hastanın Öyküsü 1

 • Bipolar Bozukluğu Olan Genç Erkek Hasta ile Psikiyatristin Görüşmesinden Notlar 1

 • Bipolarda Hamilelik ve Artmış Cinsel Dürtü

 • OKB Hastasının Görüşmesinden Notlar