Neler Yapıyoruz?
  • Tedaviye İkna Olmayan Hastaları Nasıl İkna Ediyoruz? "LEAP"

  • Uzun Etkili Antipsikotik Tedavisi

  • Hipnoz

  • Online Psikoterapi ve Online Danışma

  • Kişilerarası İlişkiler ve Sosyal Ritim Terapisi (KİPT-SRT)

  • Cinsel Terapiler

  • EMDR (Eye Movement Desensitization & Reproccessing/Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme)

  • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (KİPT)

  • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

  • Transkranial Manyetik Uyarım (TMU/TMS) veya Girişimsel Olmayan Beyin Uyarımı (GOBU) Tedavisi