Bilimsel Makaleler
 • Phenprobamate dependence: A case report

 • A report by Turkish Association for Psychopharmacology on the psychotropic drug usage in Turkey and medical, ethical and economical consequences of current applications

 • Psikiyatrik Hastalığı Nedeniyle Yatarak Tedavi Gören Gebe Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ve İzlem Sonuçları

 • Büyüsel Düşüncenin Eşlik Ettiği Frontal Lob Sendromu: Olgu Sunumu

 • Yaşlılık ve Yaşlılara Sunulan Sosyal Hizmetler

 • Atypical antipsychotics related metabolic syndrome in bipolar patients

 • Katatoniye Bağlı Glob Vezikale

 • İki Uçlu Bozuklukta Metabolik Değişiklikler

 • Psikiyatri(st) / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Uzmanı) Nereye?

 • Psikiyatrist ve Psikolog: Halk Ayırt Edebiliyor mu?

 • Psikiyatrist Kim, Psikolog Kim, Sağlık Bakanı Nerede?

 • Dünyadaki Biyomedikal Araştırmalar ve Türkiye’nin Yeri

 • New Orleans 2010 İzlenimleri

 • Tam Gün'de

 • Tam Gün Yasası'nda Hırsızın Hiç mi Suçu Yok? 1: Başbakan

 • Tam Gün Karşısında Türk Tabipleri Birliği Neden Etkisiz Kaldı?

 • Hekimlere Yönelik Şiddet ve Türk Tabipler Birliği